นักลงทุนสัมพันธ์

Performance

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำงวด FY2566

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
(1.4%) YoY
ebitda
ล้านบาท
(3.5%) YoY
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
(9.4%) YoY
Sales Revenue Breakdown

Distribution

Download

เอกสารล่าสุด

งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2565
Update

ข่าวและกิจกรรม