นักลงทุนสัมพันธ์

Performance

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ประจำงวด 9M/2566

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
(10.40%) YoY
ebitda
ล้านบาท
(19.20%) YoY
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
(26.20%) YoY
Sales Revenue Breakdown

Distribution

Download

เอกสารล่าสุด

งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2566
Update

ข่าวและกิจกรรม